Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Giới thiệu về dự án
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 5139

Thông tin chung về dự án

 

Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) được phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 07/11/2013 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án HPET. Trong đó, Ban QLDA HPET được thành lập tại Quyết định số 2222/QĐ-BYT ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

Thời gian thực hiện dự án: 6 năm, từ 2014 đến hết 2020.

Tổng nguồn vốn IDA cho dự án là 106 triệu USD và nguồn vốn EU là 10 triệu USD dành cho tiểu hợp phần 3.1, nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ chi phí quản lý dự án

 

Mục tiêu của Dự án

 

i. Mục tiêu chung: “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở”

 

ii. Mục tiêu cụ thể:

 

  • Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế đối với một số chương trình giáo dục nhân lực y tế trọng tâm;
  • Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế;
  • Nâng cao năng lực y tế cơ sở nhằm cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu
Tin mới
Tin khác
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site