Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đào tạo Bác sỹ đa khoa dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 666

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 230/QĐ-BYT ngày 25/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định Đề cương đổi mới đào tạo dựa trên năng lực (Grant) thuộc Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET), Bộ Y tế tổ chức Họp thẩm định đề cương các gói Grant Bác sĩ đa khoa của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Chủ trì: GS. TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng.

Thời gian: 8h30, thứ 5, ngày 29/12/2016.

Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3, Bộ Y tế, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

- Các thành viên Hội đồng chuyên môn thẩm định đề cương đổi mới đào tạo dựa trên năng lực của Bộ Y tế (theo Quyết định số 230/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế);

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo trường Đại học Y Dược Thái Nguyên;

- Các thành viên Dự án HPET.

Tại cuộc họp, đại diện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên  đã báo cáo tóm tắt Đề cương gói Grant BSĐK của trường.  Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định các nội dung đề cương trong đó tập trung vào phương pháp tiếp cận đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực và kế hoạch, cách thức xây dựng chương trình đào tạo đổi mới trong 6 năm triển khai đào tạo BSĐK. Ngoài ra, một số minh chứng theo Báo cáo tự đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, học tập, chương trình đào tạo BSĐK cũng được các thành viên hội đồng đặt câu hỏi xác minh.

Về cơ bản, Hội đồng Bộ Y tế đã thống nhất thông qua việc ghi vốn viện trợ đối với đề cương của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Một số hình ảnh của cuộc họp:

Ban QLDA HPET

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site