Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA DỰ ÁN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ PHỤC VỤ CẢI CÁCH HỆ THỐNG Y TẾ (HPET)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 1002

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án (QLDA) “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) tổ chức buổi họp để trao đổi và thống nhất kế hoạch năm 2017 của dự án HPET.

Chủ trì: GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án

Thời gian: 8h30 Thứ Sáu, ngày 23/12/2016,

Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3, nhà B, Bộ Y tế, 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Thành phần tham dự:

- TS. Nguyễn Ngô Quang- Phó Cục trưởng  Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - Giám đốc Dự án HPET;

- TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - Phó Giám đốc Dự án HPET;

- TS. Trần Thị Mai Oanh - Viện trưởng Viện CL & CSYT - Phó Giám đốc Dự án HPET;

- ThS. Nguyễn Thị Bích - Trưởng Phòng Kế toán, Văn Phòng Bộ Y tế - Kế toán trưởng Dự án HPET; 

- ThS. Nguyễn Văn Bắc – Phòng Viện trợ Vụ Kê hoạch Tài chính;

- ThS. Nguyễn Việt Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH & CĐ, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo;

- Đại diện Vụ Kê hoạch Tài chính, Bộ Y tế;

- Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế;

- Đại diện Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo;

- Đại diện Lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội;

- Đại diện Lãnh đạo Trường ĐH Y tế công cộng;

- Đại diện Lãnh đạo Viện Y tế công cộng Hồ Chí Minh;

- Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB);

- Cán bộ Ban QLDA HPET.

Đại diện Ban QLDA HPET, TS. Nguyễn Ngô Quang – Giám đốc Dự án HPET lên giới thiệu tóm tắt chương trình làm việc của buổi họp với những nội dung chính như sau:

  • Tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2016
  • Các khó khăn, vướng mắc
  • Các cam kết với WB trong năm 2016
  • Kế hoạch triển khai của từng Hợp phần năm 2017

Tiếp theo, đầu mối các Hợp phần trình bày, báo cáo nội dung của từng Hợp phần: các chương trình đã triển khai trong năm 2016 và kế hoạch triển khai, các hoạt động, chương trình đào tạo trong năm 2017.

- Hợp phần 1 – ThS. Nguyễn Việt Cường: Đổi mới toàn diện chất lượng một số chương trình giáo dục và đào tạo nhân lực y tế trọng tâm theo hướng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

1.1. Phát triển khung chính sách và thể chế, hỗ trợ đổi mới các chương trình giáo dục dựa trên năng lực, kiểm định đáp ứng tiêu chí của chuẩn khu vực (WFME – trước hết là Bác sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Răm hàm mặt)

1.2. Các gói kinh phí hỗ trợ các trường đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp: đối với hệ Đại học – Cao đẳng.

- Hợp phần 2 - TS. Nguyễn Hồng Sơn: Nâng cao năng lực quản lý y tế, quản lý và sử dụng nhân lực y tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống y tế

2.1. Nâng cao năng lực quản lý y tế

2.2. Tăng cường năng lực quản lý, sử dụng nhân lực y tế

- Hợp phần 3 – TS. Trần Thị Mai Oanh: Nâng cao năng lực y tế cơ sở nhằm cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu

3.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ)/y tế cơ sở (YTCS) (chuẩn năng lực, định hướng Y tế học gia đình (YHGĐ), theo nhóm)

3.2 Đầu tư cho các trạm y tế xã làm công tác  CSSKBĐ theo tiêu chí được Bộ Y tế quy định.

Sau phần báo cáo của từng Hợp phần, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất những hoạt động đã được triển khai năm 2016 và phương hướng hoạt động, cách thức triển khai các hoạt động trong năm 2017.

Một số hình ảnh tại buổi họp

GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án

TS. Nguyễn Ngô Quang – Giám đốc Dự án HPET

TS. Trần Thị Mai Oanh - Viện trưởng Viện CL & CSYT - Phó Giám đốc Dự án HPET

GS.TS Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường Đại học Y tế Công cộng

TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - Phó Giám đốc Dự án HPET

Đại diện Ngân hàng Thế giới

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site