Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đạo tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 730

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 230/QĐ-BYT ngày 25/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định Đề cương đổi mới chương trình  đào tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực (Grant) thuộc Hợp phần 1 – Dự án HPET, Bộ Y tế tổ chức họp thẩm định đề cương gói Grant Điều dưỡng (ĐD) vào  các ngày 12-13/12/2016; tại phòng họp  số 1, tầng 3, Nhà B, Bộ Y tế, 138 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Chủ trì: GS.TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch hội đồng

- Các thành viên Hội đồng chuyên môn thẩm định đề cương đổi mới đào tạo dựa trên năng lực của Bộ Y tế (theo Quyết định số 230/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế);

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai;

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch;

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

Các thành viên Dự án HPET.

Tại cuộc họp, đại diện các trường Đại học Y Khoa Phạm Ngoc Thạch, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã báo cáo tóm tắt Đề cương gói Grant ĐD  của trường.  Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định các nội dung đề cương trong đó tập trung vào phương pháp tiếp cận đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực và kế hoạch, cách thức xây dựng chương trình đào tạo đổi mới. Ngoài ra, một số minh chứng theo Báo cáo tự đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, học tập, chương trình đào tạo ĐD  cũng được các thành viên hội đồng đặt câu hỏi xác minh.

Một số hình ảnh của cuộc họp:

GS. TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng thẩm định

GS. TS. Nguyễn Công Khẩn – Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định

TS. Nguyễn Ngô Quang - Giám đốc Ban QDLA HPET – Uỷ viên Hội đồng thẩm định

PGS. TS. Trần Văn Nghĩa – Uỷ viên Hội đồng thẩm định

Cô Trần Thị Thuận – Uỷ viên Hội đồng thẩm định

Cô Nguyễn Bích Lưu – Uỷ viên Hội đồng thẩm định

Thầy Phạm Đức Mục - Uỷ viên Hội đồng thẩm định

PGS. TS. Đỗ Đình Xuân - Uỷ viên Hội đồng thẩm định

TS. Nguyễn Văn Hựu – Uỷ viên Hội đồng thẩm định

Đại diện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại diện Trường Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

Đại diện Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Ban Thư ký Hội đồng thẩm định

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site