Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO MỜI THẦU “Trang thiết bị điện tử cho các trạm y tế xã”
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 686

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (gọi tắt: HPET)

Khoản vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: 5441-VN.

Tiêu đề gói thầu: “Trang thiết bị điện tử cho các trạm y tế xã”.

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): GC3-NCB113

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET), và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng cung cấp “Trang thiết bị điện tử cho các trạm y tế xã” thuộc các tỉnh Dự án HPET.

2. Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế thay mặt Chủ đầu tư là Bộ Y tế mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu cung cấp “Trang thiết bị điện tử cho các trạm y tế xã” thuộc các tỉnh Dự án HPET. Thời gian giao hàng tối đa đến các điểm đến cuối cùng (các trạm y tế xã) là 180 ngày.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) qua mạng được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới phiên bản tháng 01 năm 2011 và hiệu chỉnh năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”-Sách đỏ) và Sổ tay Hướng dẫn Đấu thầu cạnh tranh trong nước qua mạng (cho các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của ADB/WB) phiên bản tháng 01 năm 2019, và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Các nhà thầu cần đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây:

· Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng ba (3) năm gần đây (2017, 2018, 2019) đạt ít nhất là 55 tỷ đồng Việt Nam.

· Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 01 hợp đồng cung cấp hàng hóa có tính chất tương tự như hàng hoá được đề xuất và được thực hiện thành công trong vòng ba (3) năm gần đây (2018, 2019, 2020); trong đó tổng giá trị tham gia của Nhà thầu trong các hợp đồng cung cấp hàng hóa có tính chất tương tự như hàng hoá được đề xuất phải có ít nhất 01 hợp đồng đạt không dưới 19 tỷ đồng Việt Nam.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể nhận được thông báo mời thầu và tải hồ sơ mời thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (website: http://muasamcong.mpi.gov.vn).

6. Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021. Nhà thầu thực hiện việc nộp Hồ sơ dự thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Mở thầu trực tuyến được thực hiện ngay sau thời điểm đóng thầu (website: http://muasamcong.mpi.gov.vn).

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm (bảo lãnh) dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ Bên mời thầu:

Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET)

Người nhận: Ông Nguyễn Ngô Quang

Địa chỉ: Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2, Núi Trúc, Ba Đình

Số tầng/số phòng: Phòng 101

Thành phố: Hà Nội

Mã bưu điện: 100000

Quốc gia: Việt Nam

Số điện thoại: 024.6258.9595

Số Fax: 024.6273.6523 Địa chỉ e-mail: msdt@hpet.vn Trang web: http://hpet.vn

Tải file tại đây: Link tải

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site