Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 11 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ TẠI PHÍA NAM
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 425

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 11 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ TẠI PHÍA NAM

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

Ngày 20/7/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế giao cho Viện Y tế Công cộng Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng khóa 11 - Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế Việt Nam. Đối tượng tham dự các khóa học bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế; Giám đốc/phó giám đốc Bệnh viện và cán bộ quy hoạch lãnh đạo Bệnh viện; Lãnh đạo đơn vị Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng khu vực phía Bắc. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế - HPET” – Bộ Y Tế.

Mục tiêu của khóa học là trang bị và cập nhật kiến thức về quản lý y tế, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế. Nội dung đào tạo bồi dưỡng tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hệ thống y tế; chính sách, định hướng chiến lược phát triển ngành y tế, quản lý các nguồn lực, quản lý các hoạt động và cung cấp dịch vụ y tế. Các chương trình đào tạo này được ứng dụng các nguyên lý và phương pháp đào tạo dựa trên năng lực để trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác lãnh đạo quản lý. Chương trình đào tạo bồi dưỡng đã được Bộ Y tế thẩm định và ban hành tại các Quyết định số 5978/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2018 phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý y tế cho lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Quyết định số 5980/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2018 phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý y tế cho Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện, Quyết định số 5979/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2018 phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý y tế cho Viện trưởng, Phó viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật.

Từ năm 2016, Bộ Y tế đã bắt đầu triển khai xây dựng và ban hành Chuẩn năng lực lãnh đạo quản lý cơ bản của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện, Viện trưởng/Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Năm 2017, dựa trên Chuẩn năng lực đã được ban hành, Trường Đại học Y tế công cộng đã phối hợp với các chuyên gia trong nước và đặc biệt là các chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng Rennes - CH Pháp đã xây dựng 03 chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế. Quá trình xây dựng các chương trình đào tạo này được thực hiện công phu, bài bản với nhiều lần hội thảo xin ý kiến góp ý của cán bộ quản lý y tế như lãnh đạo Vụ, Cục của Bộ Y tế, các Sở Y tế, các bệnh viện và các đơn vị y tế dự phòng trong cả nước; đồng thời có sự tham vấn của các chuyên gia trong nước và chuyên gia quốc tế.

Giảng viên của khóa học là cán bộ lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan, các chuyên gia của các Bộ ngành sẽ cập nhật, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý về y tế. Trong chương trình học, học viên sẽ được đi tham quan học tập thực tế tại địa phương để trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo. Bên cạnh đó, các giảng viên của Trường đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp giảng dạy, hệ thống lại lý thuyết và các nguyên lý lãnh đạo, quản lý.

Đây là khóa học thứ 11 sau 10 khóa học được Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội và TPHCM. Đến nay, Bộ Y tế đã và đang đào tạo cho hơn 1900 học viên là các lãnh đạo, cán bộ quản lý ngành y tế và khóa 11 được tổ chức với 160 học viên nâng tổng số lên hơn 2000 học viên tham dự các khóa đào tạo. Các học viên đã hoàn thành các nội dung lý thuyết và thảo luận trên lớp, đi thực tế tại các cơ sở y tế của tỉnh, thực hiện áp dụng tại cơ quan công tác và chia sẻ kết quả áp dụng với giảng viên và học viên toàn khóa. Khóa 11 của chương trình sẽ kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020, gồm 01 lớp cho lãnh đạo các Vụ, Cục, văn phòng Bộ Y tế và lãnh đạo Sở Y tế; 02 lớp cho lãnh đạo bệnh viện, 01 lớp cho lãnh đạo đơn vị KSBT/YTDP.

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế, thực hiện tốt chủ trương đổi mới hệ thống y tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết số 20 và 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có đổi mới về thể chế, bộ máy tổ chức, phương thức quản lý, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành. Đồng thời, với việc triển khai các khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế, Bộ Y tế thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site