Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Tên gói thầu dịch vụ tư vấn: Hãng tư vấn trong nước Đánh giá cuối kỳ
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 512

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng tư vấn

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET).

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên gói thầu dịch vụ tư vấn: Hãng tư vấn trong nước Đánh giá cuối kỳ Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế.

Mã hoạt động: 4.3.2

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

 Mục tiêu của dịch vụ tư vấn:

Mục tiêu chung:

Đánh giá tổng thể và toàn diện việc thực hiện dự án, bao gồm tính phù hợp, tính hiệu quả, hiệu suất, tính bền vững, các tác động của dự án và tổng kết bài học kinh nghiệm từ dự án, tập trung vào các lĩnh vực đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, tăng cường năng lực quản lý y tế, tăng cường hiệu quả công tác CSSKBĐ.

Mục tiêu cụ thể:

  • Đánh giá sự phù hợp của các mục tiêu và hoạt động của dự án so với các chủ trương, chính sách quy định của Chính phủ, chiến lược phát triển ngành y tế liên quan đến công tác đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, tăng cường công tác tổ chức và quản lý ngành y tế, tăng cường mạng lưới y tế cơ sở.
  • Đánh giá kết quả đạt được so với các chỉ số mục tiêu và chỉ số kết quả trung gian trong Khung kết quả đầu ra của dự án (Phụ lục I). Đánh giá hiệu quả thực hiện các hợp phần dự án theo thời gian, chi phí và hoạt động cụ thể bao gồm tài chính, mua sắm đấu thầu, quản lý tài sản, đầu tư trang thiết bị, vv…
  • Đánh giá tác động, đóng góp của dự án đối với các chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực tế, quản lý và sử dụng nguồn lực y tế, tăng cường mạng lưới y tế cơ sở và các đối tượng dễ tổn thương (phụ nữ, người dân tộc thiểu số) thông qua việc so sánh, phân tích các kết quả cuối kỳ so với đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ.
  • Đánh giá về tính bền vững, khả năng duy trì kết quả của dự án.
  • Đưa ra các khuyến nghị, bài học kinh nghiệm cần thiết làm cơ sở để cơ quan chức năng, các cấp quản lý xây dựng các chương trình, dự án đầu tư mới trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian thực hiện dịch vụ:

Thời gian thực hiện Dịch vụ tư vấn dự kiến từ khi ký kết hợp đồng đến ngày 31/12/2020 (là thời điểm đóng dự án). Trong trường hợp dự án được gia hạn, thời hạn hoàn thành hợp đồng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp thời điểm đóng dự án gia hạn.

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế giới và quy định của Chính phủ Việt Nam về đấu thầu nộp Hồ sơ quan tâm cho dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ quan tâm bao gồm: (i) Thư quan tâm được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu; (ii) Thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu là nhà thầu liên danh); (iii) Đăng ký/Quyết định thành lập hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp; (iv) Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của hãng tư vấn phù hợp với yêu cầu của dịch vụ tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án, bao gồm: năm thành lập; số năm kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu/ đánh giá trong lĩnh vực y tế; số dịch vụ tư vấn về nghiên cứu/ đánh giá lĩnh vực y tế; số các dịch vụ tư vấn nghiên cứu/ đánh giá về lĩnh vực đào tạo/ quản lý/ sử dụng nhân lực y tế; số dịch vụ tư vấn đánh giá cuối kỳ chương trình/ dự án ODA về lĩnh vực y tế; cơ cấu tổ chức nhân sự của hãng tư vấn và khả năng bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ; (v) Thông tin về trình độ, kinh nghiệm của nhóm chuyên gia chính dự kiến bố trí để thực hiện dịch vụ tư vấn (01 trưởng nhóm và có ít nhất 8 chuyên gia chính); số lượng chuyên gia phụ do hãng tư vấn đề xuất đảm bảo thực hiện được dịch vụ tư vấn.

 

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh năm 2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Địa chỉ (*): P.101, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm (01 bản gốc và 03 bản chụp) phải được gửi tới Văn phòng Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ (*) nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn./.

File PDF Tải về

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site