Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Hợp phần 4

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO SƠ KẾT TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH NĂM 2018 DỰ ÁN HPET

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO SƠ KẾT TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH NĂM 2018 DỰ ÁN HPET

Thời gian: 31/10/2017

Ban Quan lý Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) tổ chức Gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017

Ban Quan lý Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) tổ chức Gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017

Thời gian: 13/02/2017

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA DỰ ÁN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ PHỤC VỤ CẢI CÁCH HỆ THỐNG Y TẾ (HPET)

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA DỰ ÁN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ PHỤC VỤ CẢI CÁCH HỆ THỐNG Y TẾ (HPET)

Thời gian: 23/12/2016

Cuộc họp báo cáo tổng kết chuyến công tác của Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Ban Quản lý Dự án HPET (17/11/2016)

Cuộc họp báo cáo tổng kết chuyến công tác của Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Ban Quản lý Dự án HPET (17/11/2016)

Thời gian: 17/11/2016

Hội thảo định hướng triển khai và lộ trình phát triển ngân hàng câu hỏi cho kỳ thi chung tiến tới thi Chứng chỉ hành nghề cho Bác sĩ đa khoa (BSĐK)

Hội thảo định hướng triển khai và lộ trình phát triển ngân hàng câu hỏi cho kỳ thi chung tiến tới thi Chứng chỉ hành nghề cho Bác sĩ đa khoa (BSĐK)

Thời gian: 24/10/2016

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp báo cáo, rà soát tiến độ hoạt động năm 2016 Dự án HPET

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp báo cáo, rà soát tiến độ hoạt động năm 2016 Dự án HPET

Thời gian: 06/10/2016

Hội thảo sơ kết tiến độ kế hoạch năm 2016 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017

Hội thảo sơ kết tiến độ kế hoạch năm 2016 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017

Thời gian: 15/09/2016

Cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” ngày 22-06-2016

Cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” ngày 22-06-2016

Thời gian: 22/06/2016

GS. TS. Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp

GS. TS. Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp "Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016" Ban QLDA HPET

Thời gian: 23/03/2016

Họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”

Họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”

Thời gian: 22/02/2016

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site