Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Tìm kiếm - Văn bản dự thảo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày tạo Tải về
/QĐ-K2ĐT Quyết định số 114/QĐ-K2ĐT ngày 31/8/2017 về việc ban hành bốn (04) chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình dành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và cán bộ Dược. 11/12/2017 Tải về
Chương trình đào tạo liên tục “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình dành cho bác sĩ công tác tại trạm y tế xã” 10/05/2017 Tải về
QĐ-K2ĐT Quyết định số 55/QĐ-K2ĐT ngày 08/5/2017 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc Ban hành chương trình đào tạo về "Chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình dành cho bác sĩ công tác tại trạm y tế xã" 10/05/2017 Tải về
POM Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án (POM) 17/02/2017 Tải về
4677 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y Tế 13/01/2016 Tải về
5441-VN FINANCING AGREEMENT 5441-VN 29/12/2015 Tải về
2066/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Dự án "Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn của ngân hàng Thế giới 29/12/2015 Tải về
192/QĐ-BYT Quyết định về việc phê duyệt văn kiện dự án "Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" bằng vốn vay của ngân hàng Thế giới và viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu ủy thác thông qua ngân hàng Thế giới 29/12/2015 Tải về
2054/QĐ-TTg Quyết định Về việc phê duyệt danh mục dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn ngân hàng thế giới 28/12/2015 Tải về
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site